Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Rechterlijke toetsing in het asielrecht

Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

Rechterlijke toetsing in het asielrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 386 pagina's
Auteur:Karen Geertsema
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐555‐9 | paperback | 1e druk | € 56,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐945‐0 | digitaal boek | € 63,00

De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij het dat deze toetsing sinds de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn in 2015 minder terughoudend is dan voorheen. In dit boek geeft de auteur de juridische achtergrond weer van de terughoudende rechterlijke toetsing in asielzaken en biedt zij aan de hand van het uitgevoerde jurisprudentieonderzoek een nieuw inzicht in de intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken. Dit inzicht is actueel omdat sprake is van een verschil tussen de Nederlandse toetsing, de vereiste Unierechtelijke toetsing en de toetsing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in asielzaken. Ook verrijkt het verkregen inzicht algemeen bestuursrechtelijke theorie over bestuurlijke beslissingsruimte en rechterlijke toetsing. Een boek voor iedereen die zich bezighoudt met het migratierecht en het algemene bestuursrecht.

Auteursinformatie

Karen Geertsema studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie was zij werkzaam als advocaat in het migratierecht bij Hamerslag & Van Haren advocaten. Dit boek schreef zij als promovenda verbonden aan de Vrije Universiteit, afdeling staats- en bestuursrecht, sectie migratierecht. Momenteel werkt zij als redactiesecretaris van het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht, een uitgave van VluchtelingenWerk en Stichting Migratierecht Nederland.