Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2016/2017

Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2016/2017
  • Jaar van uitgave 2016
  • 750 pagina's
Redacteur:mr. P. Simons (eindredactie)
Rubriek: Juridisch Gezondheidsrecht
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Editie 2017/2018 is verschenen in augutus 2017. Klik hier voor meer informatie of om te bestellen.

In Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student van vandaag die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional te worden. Beroepsprofielen zijn bepalend geweest voor wat wel of niet in deze bundel aangeboden wordt.

Het boek bestaat uit vijf delen. Deze zijn zowel afzonderlijk als in samenhang te gebruiken. Naarmate de student zijn opleiding vordert, zal het pendelen tussen de verschillende delen belangrijker worden. Ieder deel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave.

De indeling is als volgt:
DEEL 1 de basisstructuur van het recht en de ‘methodiek van casus oplossen’.
DEEL 2 theorie, casuïstiek en rechtsregels geordend naar de levensfase van cliënten/patiënten: de (on)geborene, het kind/de jongere, de volwassene, de zelfstandig wonende oudere, de stervende en de overledene.
DEEL 3 de jeugdige die gedwongen jeugdhulp ontvangt, de gehandicapte, de verdachte, de vreemdeling en de nietvrijwillig opgenomen patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis.
DEEL 4 de professional werkend in een zorg- en welzijnsinstelling.
DEEL 5 de professional functionerend in de cirkel van cliënt, instelling, samenleving en overheid.

Bij DEEL 2 en 3 is in ieder hoofdstuk een overzicht van geraadpleegde rechtsbronnen en verwijzingen naar andere delen in het boek te vinden. In de hoofdstukken wordt steeds naar rechtsregels verwezen. Ook een uitgebreid trefwoordenregister ontbreekt niet.

Doelgroep

De student kan zowel met voorgeschreven studieopdrachten, als met eigen leervragen tot verdieping van de materie komen. Met dit boek zijn studenten met diverse leerstijlen in staat om tot een beginnend beroepsbeoefenaar uit te groeien. Ook voor de professional blijft deze uitgave een belangrijk en verantwoord naslagwerk.