Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Recht en technologie

Vraagstukken van de digitale revolutie

Recht en technologie
  • Jaar van uitgave 2019
  • 166 pagina's
Redacteur:Lotte van den Berg, Sonja Geldermans, Alexander Heeres, Nicoline Noort, Joris van de Riet, Sophie Vonk en Rick Weijers
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐670‐9 | paperback | 1e druk | € 29,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐528‐5 | digitaal boek | € 29,50

Huidige veranderingen in het recht worden voor een groot deel veroorzaakt door de ‘digitale revolutie’. Op hoog tempo worden nieuwe technologieën geïntroduceerd die de samenleving sterk beïnvloeden – ten goede of ten kwade.

In Recht en technologie wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende rechtsgebieden in ons rechtsstelsel bezien, bemoedigd dan wel bekritiseerd. Zo brengt de opkomst van smart contracts uitdagingen met zich mee voor het civiele recht, terwijl het toenemende gebruik van robots vragen opwerpt met betrekking tot de (juridische) aansprakelijkheid. De overgang van de fysieke naar de digitale wereld heeft verstrekkende gevolgen voor belastingheffi ng, privacy en de rechtsvinding. Op overkoepelend niveau werpt zich de vraag op of, en zo ja hoe, deze nieuwe technologieën verdere regulering behoeven. Dit boek tracht al deze onderwerpen en meer te belichten.

Deze bundel is verschenen naar aanleiding van het lustrumcongres van Mordenate College op 17 mei 2019, dat in het teken stond van de relatie tussen recht en technologie.

Auteursinformatie

De bijdragen – van zowel studenten als professionals – zijn geschreven door: H.J. Snijders (voorwoord) | J.T.J. van de Riet | J.C. Scholtes & H.J. van den Herik | J.A.F. Boekhorst | B.H.T. Bots | R.J.W. van Eijk & H.J. van den Herik | D. Dimov, F. Ast & H.J. van den Herik | M.R. Heijmerink | B.L.P. van Reeken | E. Fosch-Villaronga | K.A.P.C. van Wees.