Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?

Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?
  • Jaar van uitgave 2015
Auteur:A. Hammerstein
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐118‐6 | 1e druk | € 26,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐377‐9 | digitaal boek | € 18,99

Op 13 december 2013 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?’

Als inleiders traden op:
- prof. mr. A. Hammerstein (regeringscommissaris voor de voorgenomen wijziging van het burgerlijk procesrecht, hoogleraar Geschillenbeslechting in het kader van de CPO-leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad);
- mw. mr. drs. M.J. Blaisse (senior rechter en rechterlijk bestuurslid Rechtbank Gelderland);
- mr. A. Knigge (advocaat te Amsterdam, bestuurslid NVvP);
- mw. mr. J. Mendlik (senior rechter en rechterlijk bestuurslid Rechtbank Midden-Nederland);
- mr. M. Ynzonides (advocaat te Amsterdam en lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie);
- prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden en voormalig raadsheer in de Hoge Raad).

Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst.

Mw. mr. J.H. van Dam-Lely, verbonden aan de Erasmus School of Law, heeft verslag gedaan van de discussie tijdens de vergadering.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor specialisten in het procesrecht en leden van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.