Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Politieke processen

Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat

Politieke processen
  • Jaar van uitgave 2017
  • 54 pagina's
Auteur:E. Bauw
Reeks:Montaigne reeks (deel 6)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐428‐6 | paperback | 1e druk | € 22,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐773‐9 | digitaal boek | € 15,99

Op 14 juni 2017 sprak Eddy Bauw ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht, en rechtspleging aan de Universiteit Utrecht zijn inaugurele rede uit. In deze rede signaleert hij dat de bevoegdheden van de civiele rechter, in het bijzonder ten opzichte van de overheid, sinds het begin van de vorige eeuw geleidelijk aan sterk zijn toegenomen en hoe dit aanvaringen met wetgever en bestuur onvermijdelijk maakte; een proces dat sterk is beïnvloed door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat burgers en belangenorganisaties steeds vaker via de civiele rechter wetgeving en beleid proberen te beïnvloeden. De Urgendauitspraak over het klimaatbeleid is hiervan het bekendste voorbeeld. Aan de hand van deze uitspraak en de hevige discussies die daarop volgden, bespreekt Bauw welke rol de civiele rechter in het huidige tijdsgewricht kan spelen om de democratische rechtsstaat te beschermen en te versterken.

Auteursinformatie

Eddy Bauw promoveerde in 1994 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam en was werkzaam als raadadviseur voor privaatrechtelijke wetgeving bij het Ministerie van Justitie en als hoofd wetgevingsadvisering en strategie bij de Raad voor de rechtspraak. Hij is thans voorzitter van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en directeur van het Montaigne Centrum. Tevens is hij hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam en raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.