Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers

Een verkennend onderzoek naar het functioneren van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers
  • Jaar van uitgave 2016
  • 102 pagina's
Auteur:Berber Laarman, August Van en Arno Akkermans
Reeks:Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐174‐2 | paperback | 1e druk | € 21,00

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar het functioneren van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het doel van het IAS is slachtoffers of hun nabestaanden een laagdrempelige, snelle en zorgvuldige toegang te verschaffen tot een vergoeding, hun een juridische lijdensweg te besparen, en blijk te geven van de maatschappelijke erkenning voor hun lijden. In de vijftien jaar dat het IAS bestaat, hebben 6.250 mesothelioomslachtoffers de weg naar het IAS weten te vinden. Als bijzondere voorziening voor asbest slachtoffers heeft het IAS veel lof ontvangen, zowel nationaal als internationaal. Er is echter ook kritiek� geuit op het functioneren van het IAS. In dit onafhankelijke onderzoek wordt deze kritiek onderzochten worden mogelijkheden verkend om de werkwijze van het IAS te verbeteren. Er is gesproken met alle bij het IAS betrokken partijen en met asbestslachtoffers. Ook is oriënterend onderzocht of kan worden geleerd van de praktijk van compensatie van asbestslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en in de Australische deelstaat New South Wales. Het onderzoek mondt uit in een bespreking van een aantal mogelijke punten van verbetering.

Doelgroep

Juristen en professionals die zich bezig houden met het aansprakelijkheidsrecht.

juni 2016

recensie NTBR

Bekijk de bijlage