Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid

Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid
  • Jaar van uitgave 2015
  • 1639 pagina's
Redacteur:Prof. mr. G.C. Boot, Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Wet & Geschiedenis
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐037‐0 | hardcover | 1e druk | € 161,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐252‐9 | digitaal boek | € 104,99

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend. Op 29 november 2013 werd het – toen nog – Wetsvoorstel werk en zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet), die op 16 juli 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend en op 25 november 2014 door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan.

Deze uitgave bestaat uit drie delen, waarvan de eerste twee delen gezamenlijk voorafgaand aan het derde deel verschijnen. De eerste twee delen beslaan de, thematisch en per wetsartikel gegroepeerde, chronologische parlementaire geschiedenis van de WWZ, inclusief de Verzamelwet.

Als bijlagen bij de eerste twee delen zijn geactualiseerde wetteksten opgenomen van de WWZ, de Wet melding collectief ontslag en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Voorts bevatten de eerste twee delen publicaties van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Raad voor de rechtspraak, voor zover deze tijdens de parlementaire behandeling een rol hebben gespeeld.

Het derde deel bevat AMvB’s en ministeriële besluiten en andere voor de WWZ relevante publicaties.

Van deze uitgave is tevens een digitale versie verkrijgbaar, die de mogelijkheid biedt teksten snel te doorzoeken.

Deze uitgave is onmisbaar voor eenieder die zich in de WWZ wil verdiepen en zich in praktijk, wetenschap of onderwijs met arbeidsrecht bezighoudt.

De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Advocaten voor Advocaten en de Stichting Rechters voor Rechters.

Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl. 

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor rechters, advocaten, bedrijfsjuristen, medewerkers UWV en wetenschappers.

Auteursinformatie

Prof. mr. G.C. Boot is rechter te Amsterdam en hoogleraar Arbeidsrecht, Universiteit Leiden.
Prof. mr. A.R. Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht, Erasmus School of Law, Rotterdam.
Mr. M.J.M.T. Keulaerds is advocaat, partner BarentsKrans, Den Haag.