Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017

Deel III-V

Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017
  • Jaar van uitgave 2018
Redacteur:Martijn Breeman en Jochem Hummelen
Rubrieken: Juridisch Financieel recht
Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐424‐8 | hardcover | 1e druk | € 49,50

Dit boek bevat een overzicht van de Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet in 1896 tot 1 januari 2018 (inclusief KEI).

De Parlementaire Geschiedenis is telkens artikelsgewijs gerangschikt met verwijzing naar de relevante algemene toelichting en overgangsrecht, welke in aparte overzichten zijn opgenomen. De lezer verkrijgt hiermee eenvoudig een compleet beeld van alle relevante wijzigingen van de Faillissementswet over de afgelopen 121 jaar. Alle Parlementaire Geschiedenis is volledig ongewijzigd opgenomen.

Ook verkrijgbaar

Bij Boom juridisch verscheen eerder de Heruitgave Van der Feltz I en II.

Auteursinformatie

Jochem Hummelen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam. Hij richt zich met name op insolventierecht gerelateerde litigation en arbitration. 

Martijn Breeman is advocaat bij Houthoff te Amsterdam en wordt geregeld benoemd tot curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances.