Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 8

Tenuitvoerlegging

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 8
  • Jaar van uitgave 2018
  • 644 pagina's
Redacteur:P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan, P.C. Verloop en C.L. van der Vis
Reeks:Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐425‐5 | hardcover | 1e druk | € 73,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐766‐1 | digitaal boek | € 90,00

Op 5 juli 2013 kondigde de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie een modernisering van het Wetboek van Strafvordering aan. Het bestaande wetboek is van 1926 en heeft sindsdien veel wijzigingen ondergaan. Dat heeft de samenhang van de strafproceswetgeving volgens de minister niet altijd bevorderd. Doel van de modernisering is dan ook om te komen tot een ‘toekomstbestendig’ wetboek dat voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen. Bovendien moet het wetboek voor professionals en burgers toegankelijk en in de praktijk werkbaar zijn.

Met deze serie, waarin de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis zijn opgenomen, wordt beoogd professionals uit de strafrechtelijke praktijk een adequate toegang tot die parlementaire geschiedenis te bieden. Daartoe wordt artikelsgewijs aangegeven wat de oorspronkelijke tekst is en welke wijzigingen de bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan. Tevens worden de relevante passages uit de wetsgeschiedenis per bepaling weergegeven.

De beoogde serie over de parlementaire geschiedenis verschijnt in negen delen. Het onderhavige deel 8, betreft ‘Tenuitvoerlegging’. De toekomstige boeken van het Wetboek van Strafvordering worden vervolgens in afzonderlijke delen behandeld.

De auteurs van de serie komen zowel uit de wetenschap (Erasmus Universiteit Rotterdam) als uit de praktijk.

Abonnement

Wilt u geen enkel deel uit de reeks missen? Neem dan een abonnement. U krijgt elk deel dat verschijnt automatisch toegestuurd en ontvangt 30% korting op de verkoopprijs! De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht en formaat van het boek.  

Mail uw naam, het aflever- en factuuradres en (indien nodig) de referentie naar: klantenservice@boomdenhaag.nl en vermeld hierbij dat u een abonnement wilt op de reeks 'Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering'.