Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 0

Contourennota

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 0
  • Jaar van uitgave 2017
  • 139 pagina's
Redacteur:P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan, P.C. Verloop en C.L. van der Vis
Reeks:Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Icon_printbook 978‐94‐6290‐413‐2 | hardcover | 1e druk | € 37,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐748‐7 | digitaal boek | € 37,50

In zijn brief van 2 juli 2014 kondigde de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie het voornemen aan om het bestaande Wetboek van Strafvordering te moderniseren. Het huidige wetboek is in 1926 ingevoerd en heeft sindsdien veel  wijzigen ondergaan. Dat is de samenhang van de strafproceswetgeving volgens de Minister niet altijd ten goede gekomen. Het doel van de modernisering is dan ook te komen tot een toekomstbestendig wetboek dat voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen. Bovendien moest het wetboek voor professionals en burgers toegankelijk en in de praktijk werkbaar zijn. De wijzigingen van wetgeving dienen bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de bestaande strafrechtspleging en worden in samenhang met de beleidsdoelstelling van het programma Versterking Prestaties Strafrechtsketen opgesteld.
 

Met deze serie waarin de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis zijn opgenomen wordt beoogd professionals uit de strafrechtelijke praktijk een praktisch handvat te geven. Dat wordt gedaan door per boek artikelsgewijs aan te geven welke wijzigingen de bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan en tevens de relevante passages uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepalingen weer te geven. De parlementaire geschiedenis verschijnt in negen delen. Het eerste deel, Boek 0, betreft de Contourennota en geeft een algemene verantwoording. Vervolgens wordt elk van de acht toekomstige boeken van het Wetboek van Strafvordering in een afzonderlijk deel behandeld.


De serie is door de sectie strafrecht van de Erasmus School of Law in samenwerking met mensen uit de praktijk tot stand gebracht. Met die samenwerking is bedoeld een voor de praktijk zo praktisch mogelijke serie te realiseren.
 

Abonnement

Wilt u geen enkel deel uit de reeks missen? Neem dan een abonnement. U krijgt elk deel dat verschijnt automatisch toegestuurd en ontvangt 30% korting op de verkoopprijs! De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht en formaat van het boek.  

Mail uw naam, het aflever- en factuuradres en (indien nodig) de referentie naar: klantenservice@boomdenhaag.nl en vermeld hierbij dat u een abonnement wilt op de reeks 'Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering'.