Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Overeenkomsten in letselschadezaken

Overeenkomsten in letselschadezaken
  • Jaar van uitgave 2018
  • 60 pagina's
Redacteur:Albert Verheij en Armin Vorsselman
Reeks:Groningen Centre for Law and Governance
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐551‐1 | paperback | 1e druk | € 21,50

In dit boek wordt ingegaan op het voor de praktijk belangrijke onderwerp van de invloed van overeenkomsten voor de letselschadeafwikkeling. Vragen die in verschillende bijdragen door experts worden beantwoord zijn: Wat is de invloed van verzekeringsovereenkomsten? Wat zijn valkuilen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Waarop moet de juridisch adviseur letten indien sprake is van een vervoersovereenkomst (zijn er limieten van toepassing, welke verjaringstermijnen gelden?)? Is het zinvol om bij arbeidsongevallen de vordering niet te baseren op art. 7:658 BW, maar op de risicoaansprakelijkheden van afd. 6.3.2 BW?

Voor mensen die dagelijks bezig zijn met de afwikkeling van letselschade bevat dit boek vele relevante en praktische inzichten. De bijdragen zijn een schriftelijke uitwerking van de lezingen gehouden op het Gronings Letselschadecongres 2017 dat traditioneel plaatsvindt op de eerste maandag in oktober. Het congres werd en wordt georganiseerd door het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade.