Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Over grenzen bij bewijsvergaring

Grondslagen voor geïntegreerde normering van strafrechtelijke bewijsvergaring

Over grenzen bij bewijsvergaring
  • Jaar van uitgave 2018
  • 88 pagina's
Auteur:Marianne Hirsch Ballin
Reeks:VU-strafrechtreeks
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐550‐4 | paperback | 1e druk | € 21,50

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor alleen het strafrecht. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden, sancties en  maatregelen met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door intensivering van de internationale samenwerking. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Bewijsvergaring is hier een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden.

Bewijsvergaring gaat over grenzen heen: over de grenzen van rechtsgebieden en over de grenzen van het eigen territoir. In deze rede wordt betoogd dat dit gepaard moet gaan met normatieve integratie van de bewijsvergaring. Transnationaal gedeelde beginselen moeten bij het gebruik van bewijs in strafzaken een menswaardige strafrechtstoepassing kunnen verzekeren. Normatieve integratie van de bewijsvergaring komt aan de effectiviteit van de aanpak ten goede en voorkomt dat er een bres wordt geslagen in de waarborgfunctie van de normering.