Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Over de grenzen van de discipline

Interactions between and within criminal law and criminology

Over de grenzen van de discipline
  • Jaar van uitgave 2017
  • 222 pagina's
Redacteur:Patrick van Berlo, Jelle Cnossen, Tim Dekkers, Jennifer Doekhie, Lucas Noyon en Mojan Samadi
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐390‐6 | paperback | 1e druk | € 33,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐711‐1 | digitaal boek | € 22,99

Deze bundel is uitgekomen ter gelegenheid van de Landelijke Promovendidag van onderzoekers actief op het terrein van het strafrecht en de criminologie, die op 19 mei 2017 door het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden werd georganiseerd. Op deze dag presenteerden promovendi van verschillende universiteiten hun onderzoek. Een deel van deze presentaties is in de vorm van een geschreven bijdrage in deze bundel bijeengebracht.

De bundel bevat een verzameling van bijdragen over lopend promotieonderzoek van de hand van in Nederland werkzame promovendi. De hoofdstukken bieden hiermee een overzicht van de diverse thema’s waar deze jonge onderzoekers op het terrein van strafrecht en criminologie zich momenteel mee bezighouden. De bijdragen hebben gemeen dat zij telkens, op verschillende vlakken, de grenzen van de discipline verkennen en problematiseren. Dit gebeurt zowel vanuit strafrechtelijk perspectief als vanuit criminologisch perspectief – of vanuit de combinatie van beide.

Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity’.