Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onterechte vrijspraken?

Over hoe de rechter redeneert met een alternatief scenario van de verdachte

Onterechte vrijspraken?
  • Jaar van uitgave 2017
  • 40 pagina's
Auteur:Lonneke Stevens
Reeks:VU-strafrechtreeks
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐399‐9 | paperback | 1e druk | € 17,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐726‐5 | digitaal boek | € 11,99

Spreken rechters verdachten vrij omdat ze te gemakkelijk meegaan met een alternatief scenario van de verdachte? In deze oratie – relevant voor iedereen die zich bezighoudt met waarheidsvinding – onderzoekt Stevens de argumentatie van rechters in zaken waarin wordt vrijgesproken. Daarbij constateert zij dat enerzijds sprake is van veelbelovende theorievorming over goede argumentatie en goed bewijzen in de niet-juridische disciplines. Anderzijds is het nog niet gelukt die theorie te vertalen naar voor de strafrechtspraktijk werkbare argumentatieregels. Met behulp van een toetsingskader dat is gebaseerd op zowel rechtspraak van de Hoge Raad als de bayesiaanse logica, analyseert Stevens verschillende vrijspraken. Deze analyse laat zien dat rechters moeite hebben met redeneren met waarschijnlijkheden, en te weinig dan wel niet de goede vragen stellen over de door verdachten naar voren gebrachte alternatieve scenario’s. De auteur doet voorstellen gericht op het verbeteren van onderzoek en argumentatie door de rechter.

Auteursinformatie

Lonneke Stevens studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht (cum laude) en promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Tilburg op ‘Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip’. Hierna is zij werkzaam geweest als strafrechtadvocaat te Amsterdam en als universitair docent en universitair hoofddocent bij de afdeling Strafrecht & Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds februari 2016 is zij hoogleraar straf-en strafprocesrecht bij deze afdeling. Zij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.