Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Ongezond en (on)geoorloofd

Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten

Ongezond en (on)geoorloofd
  • Jaar van uitgave 2018
  • 648 pagina's
Redacteur:A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool en R. Ortlep
Reeks:Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) (deel 13)
Rubriek: Juridisch Gezondheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐465‐1 | paperback | 1e druk | € 74,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐830‐9 | digitaal boek | € 87,50

(Volks)gezondheidsproblemen die gepaard gaan met roken, alcohol, suiker, transvetten en andere legale maar (potentieel) gezondheidsbedreigende producten, halen dagelijks het nieuws. Vanuit alle hoeken van de maatschappij wordt geroepen om gedrags- en beleidsaanpassing. Wat is de rol die het recht speelt, kan spelen en moet spelen ter bestrijding van de verwezenlijking van legale maar gezondheidsbedreigende risico’s? De zoektocht naar deze rol is de rode draad van dit boek. Het draait om de vragen aan wie het is om in te grijpen en met welke (rechts)middelen als schade dreigt als gevolg van legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten in het algemeen, en een aantal specifieke in het bijzonder.

Voor het terugdringen van schade aan de (volks)gezondheid is een integrale, multidimensionale benadering geboden, die voortdurend inspeelt op veranderingen. Het komt aan op een samenspel van actoren van verschillende achtergronden op nationaal en internationaal toneel, die over een uitgebreid instrumentarium beschikken. Daarbij moet de toevlucht niet worden gezocht in een enkel instrument; de gewenste verandering kan worden bereikt met een op het gevalstype afgestemde smart mix van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten gecombineerd met inzichten uit economische en sociale wetenschappen en public health.

Onder de vlag van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) brengt deze bundel  27 auteurs van verschillende Nederlandse en Belgische universiteiten samen, met specialismen op het terrein van privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht, mensenrechtenrecht, publieke instituties, rechtseconomie, filosofie, psychologie, sociale wetenschappen en public health.

Auteursinformatie

Anne Keirse is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht, programmaleider van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en parttime raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Het is haar ambitie om bij te dragen aan het (Europees) verbintenissenrecht van morgen. Keirse wil bevorderen dat het verbintenissenrecht wordt ingezet niet alleen om maatschappelijk ongewenst gedrag te sanctioneren, maar met name ook om voor de toekomst gewenst gedrag te faciliteren.

Renée Kool is universitair hoofddocent Strafrecht aan de Universiteit Utrecht, verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland. Zij schrijft (onder andere) over de relatie tussen het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het strafrecht en de groeiende betekenis die vanuit de samenleving en beleid wordt toegekend aan strafrechtelijke handhaving van maatschappelijke risico’s.

Rolf Ortlep is hoogleraar bestuursrecht aan de Open Universiteit en universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij onder meer rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland. Hij schrijft – vanuit de rechtsgrondslagen – over verschillende rechtsgebieden en in het bijzonder over het Europese bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht.