Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onderwijsrecht

Eenheid in verscheidenheid

Onderwijsrecht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 602 pagina's
Auteur:Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐620‐4 | hardcover | 1e druk | € 79,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐480‐6 | digitaal boek | € 79,00

Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan ons onderwijsstelsel? Wat zijn de rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan in dit handboek Onderwijsrecht. In het boek wordt het onderwijsrecht zoveel mogelijk benaderd vanuit algemene regels, beginselen en leerstukken. Het omvat een juridische studie van normen op vier niveaus:

1. duiding van de constitutioneelrechtelijke basis van onderwijs;
2. analyse en becommentariëring van overheidsbestuur en wetgeving;
3. analyse van bestuurlijke verhoudingen in en tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving;
4. Analyse en duiding van de positie van individuen in het onderwijs.

Doelgroep

Het boek is geschikt voor juristen bij de rijksoverheid en de gemeenten, juristen en bestuurders die in het onderwijs werkzaam zijn, adviseurs, rechtshulpverleners en geschillenbeslechters in het onderwijsrecht, studenten in het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs en geïnteresseerde ouders, leraren en leerlingen.

Auteursinformatie

Paul Zoontjens was tot 19 mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. In de jaren negentig was hij werkzaam op het ministerie van OCW, van 2008 tot 2015 was hij lid van de Onderwijsraad. Hij heeft honderden publicaties doen verschijnen over allerlei onderwerpen van onderwijsrecht en bestuursrecht.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.