Bestel deze publicatie
annuleerbestel

OM-strafbeschikking

OM-strafbeschikking
  • Jaar van uitgave 2017
  • 174 pagina's
Auteur:Rick Robroek
Reeks:OM-reeks (deel 1)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐430‐9 | paperback | 1e druk | € 41,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐781‐4 | digitaal boek | € 27,99

De OM-strafbeschikking is niet meer weg te denken in de strafrechtstoepassing. Toepassing van het instrument is echter niet vanzelfsprekend en ontmoet veel kritiek.

De ontbrekende vanzelfsprekendheid rechtvaardigt een onderzoek naar de wettelijke opdracht die de wetgever met de Wet OM-afdoening aan het openbaar ministerie heeft willen meegeven. In dit boek wordt daarin voorzien. Naast deze blik op het verleden, wordt de hedendaagse kritiek op de strafbeschikking en de onderbouwing daarvan diepgravend geanalyseerd. Het boek vormt daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere gedachtevorming over de OM-strafbeschikking, niet in de laatste plaats omdat verschillende aanbevelingen worden gedaan voor aanpassing van het huidige OM-beleid en het Wetboek van Strafvordering. Bespreking van de wetsgeschiedenis en de hedendaagse kritiek wordt voorafgegaan door een bondige beschrijving van het positieve recht zoals dat volgt uit het Wetboek van Strafvordering, het Besluit OM-afdoening en de Aanwijzing OM-strafbeschikking.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor zowel praktijkjuristen als diegenen die in meer wetenschappelijke zin in de OM-strafbeschikking geïnteresseerd zijn.

Auteursinformatie

Rick Robroek is universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn vorig jaar afgeronde dissertatie De macht over het strafproces handelt over de organisatorische invloed op het strafproces. Daarnaast heeft hij verschillende andere publicaties op zijn naam staan, waaronder de boeken Onbewuste culpa. Een analyse van de ondergrens van strafrechtelijke aansprakelijkheid en Hoofdwegen door het verkeersrecht. Robroek is medeoprichter van het weblog www.ivorentoga.nl en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam.