Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Naar een verbeterde vastgoedketen

Naar een verbeterde vastgoedketen
  • Jaar van uitgave 2015
  • 96 pagina's
Redacteur:Leon Verstappen en Fokke Jan Vonck
Reeks:NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht (deel 5)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_ebook 978‐94‐6274‐391‐5 | digitaal boek | € 32,99

Op 18 november 2014 organiseerde het Notarieel Instituut Groningen het multidisciplinaire symposium Naar een verbeterde vastgoedketen. Tijdens deze middag hebben wetenschappers en practici uit zowel de juridische, de informatiekundige als de economische wereld, verschillende aandachtspunten in de (consumenten)vastgoedketen belicht en bediscussieerd.

Een centraal thema betrof de ontsluiting van informatie rondom vastgoed. Welke informatie zou met betrekking tot een woning beschikbaar moeten zijn? Zouden deze gegevens dan voor iedereen of slechts voor degenen met een specifiek belang moeten worden vrijgegeven? In hoeverre heeft een betere informatieverstrekking bij executie veilingen, een hogere opbrengst tot gevolg? Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Kan de belastingheffing in de vastgoedketen beter en efficiënter worden ingericht? En is het gewenst de rechtspositie van de erfpachters van woningen met wetgeving te verbeteren?

Dit boek bevat de bijdragen waarop de verschillende presentaties tijdens het symposium waren gebaseerd en doet verslag van de discussies die tijdens de boeiende bijeenkomst zijn gevoerd.

Doelgroep

Vastgoedeconomen, rechtseconomen, juristen op het gebied van consumentenrecht en goederenrecht, management bij bv. het Kadaster.

Auteursinformatie

Leon Verstappen is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Fokke Jan Vonck is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.