Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Modernisering burgerlijk bewijsrecht

Modernisering burgerlijk bewijsrecht
  • Jaar van uitgave 2017
  • 96 pagina's
Auteur:mr. A. Hammerstein, prof. mr. R.H. de Bock en prof. mr. W.D.H. Asser
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐402‐6 | paperback | 1e druk | € 33,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐728‐9 | digitaal boek | € 22,99

Dit boek bevat het in april 2017 uitgebrachte advies van de door de minister van Veiligheid en Justitie ingestelde expertgroep Modernisering burgerlijk bewijsrecht. De belangrijkste conclusies zijn dat een wettelijke regeling nodig is om eerder in procedures bewijs op tafel te krijgen en dat het inzagerecht zodanig geregeld moet worden dat een evenwicht bereikt wordt tussen het recht op medewerking aan bewijsvoering en bescherming van vertrouwelijke stukken. De conclusies worden voorafgegaan door een aantal algemene aandachtspunten en uitgangspunten van bewijsrecht. Deze verschaffen niet alleen het advies een duidelijke context maar zijn ook los daarvan van belang voor de vorming en toepassing van een bewijsrecht dat voldoet aan de eisen en behoeften van een moderne civiele rechtspleging en rechtspraktijk.