Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Met recht naar een circulaire economie

VMR 2017-1

Met recht naar een circulaire economie
  • Jaar van uitgave 2017
  • 205 pagina's
Redacteur:Chris Backes, John Tieman en Natasja Teesing
Reeks:Vereniging voor Milieurecht (deel 2017)
Rubriek: Juridisch Omgevingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐394‐4 | paperback | 1e druk | € 47,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐719‐7 | digitaal boek | € 32,99

Het verbruik van fossiele en andere grondstoffen is eindig. Bovendien veroorzaakt het broeikasgassen en kost het energie. In Europa en Nederland wordt de circulaire economie gestimuleerd met als een van de belangrijkste doelen de hoeveelheid restafval terug te dringen, maar vooral het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen. In het EU-actieplan ‘Maak de cirkel rond’ en het Rijksbreed-programma ‘Nederland circulair in 2050’ over de circulaire economie zijn initiatieven en maatregelen aangekondigd en in gang gezet.

Wat betekent de circulaire economie voor het huidige afvalstoffenrecht, het producten- en stoffenrecht en de samenhang tussen beide rechtsgebieden? En wat betekent het voor het mededingingsrecht, de richtlijn Eco-design en de Omgevingswet? Hoe kan het recht de transitie naar een circulaire economie bevorderen en welke juridische belemmeringen moeten worden weggenomen?

De in deze bundel opgenomen bijdragen laten zien dat de beoogde omslag naar een circulaire economie een veelheid van rechtsvragen opwerpt op verschillende rechtsterreinen. Het gaat om een verdere ontwikkeling van beleid, wetgeving en jurisprudentie, maar deels ook om principiële juridische vraagstukken die de grondslagen van menig rechtsgebied raken en ter discussie stellen. Deze bundel wil bijdragen aan het versnellen van het daarvoor noodzakelijk debat.