Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Meervoudige aansprakelijkstelling

Een analyse van rechtsfiguren die aansprakelijkstelling voor meer dan één strafbaar feit normeren

Meervoudige aansprakelijkstelling
  • Jaar van uitgave 2018
  • 400 pagina's
Auteur:Fanny de Graaf
Reeks:VU-strafrechtreeks
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐448‐4 | paperback | 1e druk | € 56,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐813‐2 | digitaal boek | € 37,00

Het komt regelmatig voor dat een verdachte in één of meer strafprocedures voor meerdere strafbare feiten wordt veroordeeld. Hij is dan meervoudig aansprakelijk gesteld. Er zijn verschillende rechtsfiguren die verband houden met dergelijke gevallen van meervoudige aansprakelijkstelling. Voorbeelden zijn de regels over samenloop van strafbare feiten en recidive als grond voor strafverhoging. Andere rechts figuren, zoals het ne bis in idem-beginsel en bepaalde kwalificatie -uitsluitingsgronden, bieden juist bescherming tegen meervoudige aansprakelijkstelling.
In dit boek worden alle rechtsfiguren die verband houden met meervoudige aansprakelijkstelling in kaart gebracht en worden de verhoudingen tussen die rechtsfiguren onderzocht. Tevens worden suggesties gedaan om een meer consistent geheel van rechtsfiguren rondom meervoudige aansprakelijkstelling te bewerkstelligen.

Auteursinformatie

Fanny de Graaf (1989) studeerde Nederlands recht (strafrecht) aan de Universiteit Utrecht en viool aan het conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van december 2012 tot mei 2016 was zij docent en promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1 mei 2016 is zij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.