Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders

Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders
  • Jaar van uitgave 2018
Auteur:Mirjam Sombroek
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐906‐1 | paperback | 1e druk | ±€ 65,00
Embargo tot 19-02-2019