Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht

Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht
  • Jaar van uitgave 2017
  • 148 pagina's
Redacteur:F.P. Ölçer, B.J.G. Leeuw en J.M. ten Voorde
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (deel 279)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐392‐0 | 1e druk | € 34,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐715‐9 | digitaal boek | € 22,99

Met het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond van potentieel grootschalige wijzigingen. Dit project stond in 2014 centraal op de Landelijke Strafrechtsdag in Leiden. Doel van die dag was een blik te werpen op de toekomst en te kijken met welke uitdagingen het straf(proces)recht wordt, en zal worden, geconfronteerd in een veranderende samenleving.

De bijdragen in deze bundel zijn gebaseerd op een deel van de presentaties die op deze dag zijn gegeven, waar nodig aangevuld met ontwikkelingen sinds die tijd. Tezamen beogen deze bijdragen de gedachten te presenteren van medewerkers van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden over de uitdagingen waarmee het straf(proces)recht nu en in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Dit teneinde tot enkele gedachten te komen over hoe het straf(proces)recht zou moeten worden ingericht om in de moderne tijd te kunnen functioneren.