Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba

voorzien van commentaar door M.E. B. de Haseth

Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba
  • Jaar van uitgave 2018
  • 270 pagina's
Auteur:M.E.B. de Haseth
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) (deel 32)
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐469‐9 | paperback | 1e druk | € 55,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐892‐7 | digitaal boek | € 65,00

Dit artikelsgewijs commentaar op de Landsverordening administratieve rechtspraak van Aruba (Lar AUA) vormt een praktische en actuele leidraad voor iedereen die op zoek is naar informatie over de inhoud en betekenis van de artikelen uit de Lar AUA, zowel studenten als praktijkjuristen.
De tekst van ieder artikel wordt gevolgd door commentaar ter doorgronding van de betekenis van dat artikel in al zijn onderdelen. Daarbij worden ook diverse algemene bestuursrechtelijke onderwerpen besproken. In het bijzonder is geput uit de bestuursrechtelijke rechtspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, naast de totstandkomingsgeschiedenis van de Lar AUA en de literatuur. Waar in deze bronnen van lokale afkomst onvoldoende aanknopingspunten te vinden zijn, is aansluiting gezocht bij Nederlandse bronnen.

In deze uitgave is de Lar AUA het uitgangspunt. Per artikel wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen in de regelingen van administratieve rechtspraak van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht.

Auteursinformatie

Mr. M.E.B. de Haseth was van 2004-2016 als jurist werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar heeft zij deelgenomen aan een sinds 2004 lopend samenwerkingsproject tussen de Raad van State en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de behandeling van het hoger beroep op alle terreinen van het bestuursrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Thans is zij rechter in opleiding bij het Gemeenschappelijk Hof, met als standplaats het Gerecht in eerste aanleg van Aruba.