Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands

Een verkennend empirisch onderzoek naar het gebruik zonder recht van gemeentegrond / An explorative empirical study on the use of municipal land without any right

Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands
  • Jaar van uitgave 2018
  • 248 pagina's
Auteur:Mr. dr. B. Hoops LL.M.
Reeks:NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht (deel 10)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐567‐2 | paperback | 1e druk | € 42,50

Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster. Hierdoor kunnen de verkeersveiligheid, de instandhouding van kabels en nutsleidingen en het plannen van overheidsprojecten in het gedrang komen. Deze empirische studie poogt de volgende vragen rondom het gebruik zonder recht van gemeentegrond te beantwoorden: Welke oorspronkelijke functie heeft de gebruikte grond? Voor welk doel wordt hij gebruikt? Hoe groot is de gebruikte oppervlakte? In welke omgeving vindt het gebruik plaats? Hoe vaak komt het gebruik zonder recht van gemeentegrond voor? De resultaten zijn van groot belang voor het tegengaan van grondgebruik zonder recht en het publieke debat over de wetgeving omtrent verjaringsverkrijging.

The illegal use of municipal land in the Netherlands may cause the municipality to lose land by prescription (adverse possession) and reduce the reliability of the Dutch land register. It may also pose a threat to traffic safety, the maintenance of underground infrastructure, and the planning of government projects. This empirical study seeks to answer the following questions with respect to the Netherlands: Which function did the illegally used municipal land originally have? For which purpose is it illegally used? How large is the illegally used land? In which environment is it illegally used? How often is municipal land illegally used? The results are of enormous importance to combating illegal land use and the public debate on the legislation concerning acquisitions by prescription.

Auteursinformatie

Björn Hoops (*1988) is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is afgestudeerd in het Duitse en Nederlandse recht. In 2017 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de rechtvaardiging van onteigening. Zijn onderzoek richt zich op de voorwaarden voor het onvrijwillige verlies van eigendom and de procedures die hiervoor moeten worden doorlopen.

Björn Hoops (*1988) is Assistant Professor of notarial law at the University of Groningen. He studied both German and Dutch law. In 2017 he was awarded his PhD with distinction for his thesis on the legitimate justification of expropriation. His research focuses on the requirements for an involuntary loss of ownership and the applicable procedures.