Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 3)

Beleggingsinstellingen en icbe's

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 3)
  • Jaar van uitgave 2016
  • 474 pagina's
Auteur:Christel Grundmann - van de Krol
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Financieel recht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐176‐6 | hardcover | 5e druk | € 91,50

De aanleiding voor de eerste druk van Regulering van beleggingsinstellingen en icbe's in de Wft was de implementatie in de Wft van de AIFM-richtlijn die complementair is aan de al eerder in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerde ICBE-richtlijn. Beide richtlijnen tezamen omvatten in beginsel alle soorten instellingen voor collectieve belegging waardoor de regulering op Europees niveau een feit is geworden. De doelstelling van de eerste druk van Regulering van beleggingsinstellingenen icbe's in de Wft was om de in de Wft geïmplementeerde Europese regels inzichtelijk en systematisch voor het voetlicht te brengen. Die doelstelling is gebleven met dien verstande dat de huidige uitgave een onderdeel geworden is van de voortaan in aparte delen te verschijnen uitgave van Koersen door de Wet op het financieel toezicht die het laatst als één geheel in 2012 verschenen is en door het voortdurend uitdijen van het rechtsgebied thans niet meer in één boek bestreken kan worden. De huidige uitgave heeft dan ook een andere titel gekregen. Het was een logisch gevolg van de keuze voor aparte delen, om de nieuwe druk van Regulering van beleggingsinstellingenen icbe's in de Wft te incorporeren als een onderdeel van de nieuwe serie.

In deze uitgave zijn de diverse wijzigingen in de regulering van beleggingsinstellingen en icbe's die hebben plaatsgevonden tussen augustus 2013 en december 2015 verwerkt, alsmede het implementatiewetsvoorstel UCITS V. Deze uitgave bevat geen hoofdstuk meer over die bepalingen van deel 5 Wft die relevant zijn indien de deelnemingsrechten toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde markt of een MTF. Dit onderdeel zal geïncorporeerd worden in Koersen door de Wet op het financieel toezicht: Deel II - Uitgevende instellingen. Toegevoegd is een hoofdstuk over Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA), Europese sociaalondernemerschapfondsen (EuSEF), Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF) en Geldmarktfondsen (MMF) die relevant kunnen zijn voor bepaalde entiteiten voor collectieve belegging. In een nieuw hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheid voor externe beheerders om bepaalde MiFID-diensten te verlenen en op de aanvullende regels die in een dergelijke situatie van toepassing zijn.

De 5e druk van Koersen door de Wet op het financieel toezicht verschijnt in 5 losse delen. Klik hier voor deel 1. Helaas is nog niet bekend wanneer deel 2, 4 en 5 gaan verschijnen.

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor ondernemingsrechtjuristen, bank- en effectenrechtjuristen en studenten in het masteronderwijs.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.