Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)

Effectenuitgevende instellingen

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
  • Jaar van uitgave 2019
  • 540 pagina's
Auteur:Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Financieel recht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐636‐5 | hardcover | 5e druk | ±€ 85,00
Verwacht 4 november 2019

In Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II: Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds het verschijnen van het boek uit 2012 grondig geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen. Deel II van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals het reeds verschenen Deel III, dat betrekking heeft op beleggingsinstellingen en icbe’s, en het recent verschenen Deel I over de algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving, een zelfstandig geheel dat complementair is aan de andere twee delen en de nog te verschijnen nieuwe Delen IV (beleggingsondernemingen) en Deel V (banken).

Deel II bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk met onder meer de voor Deel II belangrijke begrippen. Hoofdstuk 2 bevat een uitgebreide behandeling van de Prospectusverordening 2017 die in juli 2019 in de gehele EU in werking treedt en betrekking heeft op de aanbieding van effecten aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt. Hoofdstuk 3 ziet op de regels waaraan Euronext bij de toelating van effecten en die waaraan de effectenuitgevende instelling onderworpen zijn. De informatieplichten en de meldingsplichten voor effectenuitgevende instellingen en haar aandeelhouders zijn ondergebracht in de Hoofdstukken 4 en 5 inclusief dat onderdeel van de Richtlijn aandeelhoudersrechten dat een plaats heeft gekregen in de Wft en in juni 2019 inwerking zal treden. De diverse regels voortvloeiend uit de Verordening marktmisbruik is het onderwerp van Hoofdstuk 6, toegespitst op de effectenuitgevende instelling en de bij haar werkzame personen. Tot slot, Hoofdstuk 7  waarin de regels inzake het openbare bod aan bod komen.  

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.