Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)

Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
  • Jaar van uitgave 2019
Auteur:Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Ondernemingsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐950‐5 | hardcover | 5e druk | € 84,00

In dit deel wordt het toezicht op de naleving en handhaving van de toepasselijke regels behandeld. Tevens komen de mogelijke civielrechtelijke consequenties die verbonden kunnen zijn indien niet voldaan wordt aan de toepasselijke bepalingen bij of krachtens de Wft aan de orde. 

De 5e druk van Koersen door de Wet op het financieel toezicht verschijnt in 5 losse delen. Deel 3 over beleggingsinstellingen en icbe’s is in februari 2016 verschenen. 

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor ondernemingsrechtjuristen, bank- en effectenrechtjuristen en studenten in het masteronderwijs.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.