Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)

Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid

Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)
  • Jaar van uitgave 2019
  • 242 pagina's
Auteur:Leonie van Lent, Miranda Boone en Kees van den Bos
Reeks:Montaigne reeks (deel 11)
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐611‐2 | paperback | 1e druk | € 40,00

Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering regelt het beklag tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om een zaak niet te vervolgen. De beklagprocedure is de enige mogelijkheid voor slachtoffers om deze beslissing te laten (her)beoordelen en vervolging af te dwingen. De beklagprocedure is van groter belang geworden door de aandacht voor slachtoffers en de capaciteitstekorten bij politie en Openbaar Ministerie.

Al jaren staat de procedure ter discussie. Dit boek behelst het verslag van onderzoek in opdracht van het WODC naar de lange doorlooptijden en de toename van het aantal klachten. Op basis van interviews met professioneel betrokkenen bespreekt Deelonderzoek I de verschuivingen in de opvattingen over en de praktijk van de beklagprocedure, de achtergronden van de lange doorlooptijden en toegenomen instroom en de daartegen genomen maatregelen. Deelonderzoek II analyseert, op basis van twee enquêtes uitgezet via alle gerechtshoven, waarom mensen een klacht indienen, en hun ervaringen met de beklagprocedure. Om meer inzicht te krijgen in deze verwachtingen en ervaringen zijn vijftien klagers geïnterviewd.