Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens

Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens
  • Jaar van uitgave 2019
  • 246 pagina's
Auteur:R.P. Wijne
Reeks:Korte introducties
Rubrieken: Juridisch Europees recht
Juridisch Gezondheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐593‐1 | paperback | 1e druk | € 24,95
Icon_ebook 978‐94‐6274‐982‐5 | digitaal boek | € 24,95

Deze korte introductie geeft een overzicht van regelgeving op het terrein van het gebruik van patiëntgegevens. In de in- en externe omgeving van zorginstellingen en zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren zijn steeds meer processen digitaal. Deze ontwikkeling brengt nieuwe problemen met zich en roept vragen op. De regelgeving over het gebruik van persoonsgegevens al dan niet langs elektronische weg is echter talrijk. Dat geldt evenzeer voor regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. Inzicht in wat rechtens is, wordt daardoor bemoeilijkt. Daarom is getracht een relevante selectie te maken van zowel de gezondheidsrechtelijke regelgeving als de regelgeving ter zake van het gebruik van persoonsgegevens en elektronische omgevingen. Het doel is de eerste handvatten te bieden. De regelgeving zelf zal de weg wijzen bij een specifieke vraag of casus.

Doelgroep

Juristen werkzaam in de zorgsector.

Auteursinformatie

Na een carrière in de rechterlijke macht en de advocatuur, promoveerde Rolinka Wijne in 2013 op het onderwerp ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’. Sindsdien is zij in diverse functies werkzaam op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht.