Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Kern van het internationaal publiekrecht

Kern van het internationaal publiekrecht
  • Jaar van uitgave 2011
  • 544 pagina's
Auteur:André Nollkaemper
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Internationaal recht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

De 6e druk wordt begin augustus 2014 verwacht. Klik hier voor meer informatie. 

Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uitoefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de internationale economie. Hoewel internationaal publiekrecht wereldwijde ambities heeft, is het ook van belang voor de dagelijkse praktijk in Nederland. Als gevolg van internationalisering en globalisering kan het in Nederland geldende recht niet meer worden begrepen zonder kennis van internationaal publiekrecht.

Dit boek biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht. Het behandelt de belangrijkste algemene leerstukken, zoals rechtsvorming, verdragenrecht, recht van internationale organisaties (waaronder het recht van de Verenigde Naties), aansprakelijkheidsrecht, conflictbeslechting en doorwerking in de nationale rechtsorde. Ook behandelt het de belangrijkste materiële rechtsgebieden: rechten van de mens, vrede en veiligheid, regulering van de economie en duurzame ontwikkeling. Kern van het internationaal publiekrecht biedt tevens een ingang in de meer gespecialiseerde literatuur.

Deze nieuwe druk is geheel herzien in het licht van recente ontwikkelingen, waaronder de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, de militaire interventie in Libië en de nieuwe rechtspraak van internationale en Nederlandse rechters.

Doelgroep

Dit studieboek is geschreven ten behoeve van het bacheloronderwijs in het vak Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels wordt het boek echter op een groot aantal juridische universitaire opleidingen gebruikt.

Auteursinformatie

André Nollkaemper is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.