Bestel deze publicatie
annuleerbestel

KEI Updates - Kwaliteit in innovatie

KEI Updates - Kwaliteit in innovatie
Redacteur:J.D.A den Tonkelaar, H.M.M. Steenberghe, L.M. van den Berg, J.O. Zuurmond en P. Dondorp
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_online http://www.bju.nl/juridisch/keiupdates Bekijk

In deze maandelijkse gratis nieuwsbrief vindt u samenvattingen van recente rechtspraak en ontwikkelingen rondom KEI. Zo mist u geen belangrijk nieuws over KEI.

In de KEI Updates vindt u niet alleen rechtspraak, maar ook inmiddels openbare beleidslijnen van de gerechten. Hierbij wordt vooralsnog een centrale plaats ingenomen door de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, de KEI-pilotrechtbanken, maar het is niet de bedoeling dat de informatie alleen van die rechtbanken komt. Zij zijn immers pilotrechtbanken voor zover het de digitale procedure betreft. Maar KEI omvat veel meer, met name een groot aantal niet tot die procedure beperkte vernieuwingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Denk bijvoorbeeld aan de regels rond de mondelinge behandeling en de mondelinge uitspraak. Rechtspraak hierover, ook in processen-verbaal opgenomen mondelinge vonnissen, willen wij bij deze Updates opnemen. Het is onze bedoeling u zo snel en zo breed mogelijk te informeren over wat de gerechten doen met de digitale procedure en de (ver)nieuw(d)e wetgeving.

In de loop van 2019 kunt u deze uitspraken en ontwikkelingen vinden in een online portal waar u een abonnement op kunt nemen. In deze online portal worden samengevatte uitspraken en ontwikkelingen regelmatig gepubliceerd, gerubriceerd en doorzoekbaar gemaakt.

Bent u werkzaam bij de rijksoverheid? Dan is een abonnement niet nodig en krijgt u t.z.t. toegang via www.boomportaal.nl.