Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Juridische methoden

Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren

Juridische methoden
  • Jaar van uitgave 2011
  • 276 pagina's
Auteur:Harm Kloosterhuis
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Juridische vaardigheden
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Van deze uitgave verschijnt eind augustus 2014 een nieuwe druk. Klik hier voor meer informatie. 

Wie jurist wil worden, moet niet alleen kennis van het recht verwerven, maar ook juridische vaardigheden. Een centrale vaardigheid is het kunnen oplossen van een juridisch probleem – een casus. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als systematische handleiding voor het oefenen met de methoden van casusoplossen. Die methoden zijn gericht op het vinden en analyseren van rechtsregels en op het toepassen van die regels in het licht van de feiten van de casus. In de tweede plaats biedt deze uitgave praktische instructies voor het beargumenteren van eencasusoplossing. Stap voor stap wordt gedemonstreerd hoe men van een overzicht van pro- en contra-argumenten kan komen tot een overtuigend,helder en correct geformuleerd juridisch betoog.

Deze tweede druk is aangevuld met opdrachten waarmee de cursist kan oefenen in het analyseren van juridische argumentatie en jurisprudentie en in het oplossen van casusposities. Uitwerkingen van deze opdrachten zijn te vinden op de website die bij dit boek hoort. Op die
website zijn nog vele andere opdrachten met uitwerkingen te vinden.

Kijk op de website www.juridischemethoden.nl voor extra informatie en oefenmateriaal.

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor rechten studenten in het wetenschappelijk onderwijs.

Auteursinformatie

Mr. dr. Harm Kloosterhuis is docent Inleiding tot de rechtswetenschap en Rechtstheorie aan de Erasmus School of Law en docent Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Aruba.