Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging

Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging
  • Jaar van uitgave 2019
  • 118 pagina's
Auteur:Prof. mr. P.A.M. Mevis, Prof. mr. S. Struijk en Mr. dr. M.J.F. van der Wolf
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐592‐4 | 1e druk | ±€ 32,50
Verwacht 7 januari 2019

In de politiek en in de strafrechtspleging wordt al langere tijd als probleem ervaren dat sommige verdachten weigeren mee te werken aan gedragskundig onderzoek om zo de kans op tbs-oplegging te verkleinen. Zowel in de politiek als vanuit de praktijk zijn voorstellen gedaan om dit aan te pakken.

Op verzoek en in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is door de vaksectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam de juridische haalbaarheid van twaalf concrete, eerder gedane voorstellen getoetst. Daartoe zijn de voorstellen zowel vanuit het nationaal stelsel van straf- en strafprocesrecht bezien als vanuit het Europeesrechtelijk perspectief van regels voor vrijheidsbeneming van delinquenten die in verband met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens een gevaar voor de samenleving worden geacht. Deze uitgave bevat het verslag van dit onderzoek.