Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Ivoren Toga

Ivoren Toga
  • Jaar van uitgave 2012
Auteurs:W.F. Korthals Altes, M. Otte, J.P. Plasman, R. Robroek, D. Steenhuis, M.L.M. van der Voet en J. IJdis
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_online http://ivorentoga.nl Bekijk

Deze blog probeert te voorzien in een lacune. In korte bondige stukken van niet meer dan 1000 woorden proberen vijf juristen uit de praktijk kritisch te kijken naar de ontwikkeling van het recht en de organisatie daarvan. Hun kritiek probeert niet te sterven in vrijblijvendheid, maar proberen verschillende kanten te laten zien aan een probleem. In het recht is namelijk veel pleitbaar, maar niet altijd overtuigend. Daarom moet er iets te kiezen zijn, het liefst tussen haalbare varianten, want voor alleen een principe kun je nog geen gevulde koek kopen. Elke auteur zal vanuit eigen invalshoek, voor eigen rekening, een actueel thema in de rechterlijke macht bespreken.

Auteursinformatie

Mr. W.F. (Willem) Korthals Altes, senior rechter rechtbank Amsterdam.
Prof. dr. M. (Rinus) Otte, hoogleraar rechtspleging RUG en senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Mr. J.P. (Peter) Plasman, mr. M.L.M. (Marcel) van der Voet en mr. J. (Jonathan) IJdis, allen strafpleiter Plasman advocaten.
Drs. mr. R. (Rick) Robroek, stafjurist Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, wetenschappelijk medewerker vakgroep Strafrecht RUG en rechter-plaatsvervanger rechtbank Limburg.
Dr. D. (Dato) Steenhuis, tot enkele jaren geleden Procureur-Generaal en lid van het College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie.

Contact  
Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar ivorentoga@budh.nl.