Bestel deze publicatie
annuleerbestel

IT-recht

IT-recht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 290 pagina's
Redacteur:Mr. dr. A.M. Klingenberg, Mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek en Mr. T. van Zuijlen
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐563‐4 | paperback | 1e druk | € 31,00

Het maatschappelijke belang van IT kan moeilijk worden overschat. Aan het einde van de vorige eeuw heeft de computer een steeds centralere plaats gekregen in het dagelijkse leven van gewone mensen, als ook bij het uitvoeren van bedrijfsprocessen en overheidstaken. Met de opkomst van het internet heeft de communicatie via computernetwerken een grote impuls gekregen. Door het krachtiger worden van de computer en het sneller worden van de verbindingen zijn fenomenen als sociale media, internet der dingen en machine learning mogelijk geworden.

Dit boek biedt een overzicht van de juridische vragen die door de ontwikkelingen op IT-gebied worden opgeroepen. Na de inleiding volgt in hoofdstukken 2-5 de bespreking van voornamelijk publiekrechtelijke regelgeving. Deze hoofdstukken bevatten de volgende onderwerpen: gegevensbescherming, openbaarmaking en hergebruik van overheidsgegevens, de e-overheid en de strafrechtelijke aspecten van IT-recht. In hoofdstukken 6-9 komen meer privaatrechtelijke aspecten aan de orde: intellectuele eigendom, IT-contracten en e-commerce. Het boek wordt afgesloten met een thematisch hoofdstuk over beveiliging. Hierin wordt de samenhang van de verschillende deelgebieden van het IT-recht gedemonstreerd.

Doelgroep

Dit boek is bestemd als studieboek voor universitaire bachelorstudenten en voor het hbo. Voor de praktijkjurist en de IT-professional biedt dit boek een laagdrempelige ingang voor de beantwoording van de belangrijkste vragen op de kruising tussen het recht en de informatietechnologie.

'Op het gebied van IT en recht is de beschikbare vakliteratuur tot nu toe versnipperd: veelal worden deelgebieden grondig uitgelicht, maar blijft de samenhang met andere rechtsgebieden onderbelicht. Met deze paperback komt daar verandering in.'

'Dit veelomvattende boek is van opvallend hoogstaand niveau en dient als studieboek voor academisch en hbo-onderwijs. Het werk is goed toegnakelijk door een gedetailleerde inhoudsopgave, een trefwoordenregister en voorzien van literatuur- en jurisprudentielijst.'

Mr. J.J. Groen, 20 februari 2019 voor NBD Biblion

 

Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.