Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Inzicht in de Code Pensioenfondsen

Naleving boekjaar 2016. Standpunten en ervaringen pensioenfondsbestuurders in 2017

Inzicht in de Code Pensioenfondsen
  • Jaar van uitgave 2018
  • 264 pagina's
Auteur:K.H. Boonzaaijer, M.E. Nobel en J.G.C.M. Galle
Reeks:International Center for Financial law & Governance (deel 6)
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐516‐0 | paperback | 1e druk | € 52,00

Governance binnen de Nederlandse pensioensector staat volop in de belangstelling. Zorgen omtrent dekkingsgraden, pensioenkortingen en indexatie vereisen goed en transparant pensioenfondsbestuur. De eigen sectorale gedragscode beoogt goed beheer van het toevertrouwde geld en evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. Naleving van deze code is van groot belang voor het vertrouwen van belanghebbenden in pensioenfondsen.

Dit boek geeft het onderzoek weer naar de naleving, toepassing en werking van de Code Pensioenfondsen. Het presenteert de resultaten van een analyse van jaarrapporten en websites van pensioenfondsen naar de naleving van deze code en van een online enquête onder pensioenfondsbestuurders. Het bevat belangrijke observaties bij specifieke deelthema’s. Zo kunnen pensioenfondsbesturen meer aandacht besteden aan diversiteit door duidelijk beleid, het overnemen van goede praktijkvoorbeelden en het nadrukkelijker rapporteren over het diversiteitsbeleid.

Doelgroep

Voor bestuurders, intern toezichthouders en anderen die in het governance raamwerk van de pensioensector werken, is dit boek een absolute aanrader. Het onderzoek geeft pensioenprofessionals een actueel en veelomvattend inzicht in de sectorspecifieke gedragscode en het functioneren ervan in de praktijk.

Auteursinformatie

Mr. drs. K.H. (Karel) Boonzaaijer is econoom en jurist en als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Karel doceert verscheidene vakken in de master Ondernemingsrecht, waaronder de mastervakken Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht en Corporate Governance & Corporate Litigation. Zijn onderzoek is voornamelijk gericht op corporate governance, pensioenfondsbestuur en regelgeving voor accountants(toezicht). Karel deed meermalen onafhankelijk onderzoek in opdracht van derden zoals ministeries, beroeps- en belangenorganisaties en monitoringcommissies.

Mr. M.E. (Marjolein) Nobel is jurist en als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marjolein doceert vakken in de master Financieel recht, waaronder de mastervakken onderzoekspracticum en fusies en overnames. Voorafgaand aan haar werkzaamheden aan de Erasmus Universiteit was Marjolein werkzaam als Governance, Risk en Compliance consultant in welke hoedanigheid zij audit werkzaamheden uitvoerde op het gebied van governance in onder andere de zorgsector.

Mr. dr. J.G.C.M. (Annika) Galle is universitair docent Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doceert masterstudenten op het gebied van Financieel Recht en Corporate Governance. Haar onderzoek focust op corporate governance in de financiële sector en in het bijzonder op zelfregulering, transparantie en toezicht. Annika presenteerde haar onderzoek op (inter)nationale congressen en publiceerde in verscheidene (internationale) tijdschriften en boeken. Daarnaast voerde zij voor marktpartijen onafhankelijke onderzoeken uit op het gebied van corporate governance en intern toezicht.