Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Invordering door de overheid

De invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb

Invordering door de overheid
  • Jaar van uitgave 2018
  • 420 pagina's
Auteur:Thomas Sanders
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐529‐0 | paperback | 1e druk | € 56,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐903‐0 | digitaal boek | € 63,00

Dit boek gaat over de invordering van geldschulden uit herstelsancties door middel van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.4 Awb. De centrale onderzoeksvraag is: “Hoe worden geldschulden die voortvloeien uit bestuurlijke geldelijke sancties door middel van titel 4.4 Awb ingevorderd, doen zich knelpunten voor, en zo ja, hoe kunnen die knelpunten op een praktische, effectieve en evenredige wijze worden opgelost?

Daarbij zijn de volgende sancties onderzocht:
- de invordering van dwangsommen;
- het kostenverhaal bij bestuursdwang;
- de terugvordering van uitkeringen bij wijze van sanctie;
- de terugvordering van subsidies bij wijze van sanctie;
- de invordering van een bestuurlijke boete.

Het invorderingsproces wordt vanaf het besluit om in te vorderen tot en met de executie van het dwangbevel onderzocht, zodat dit boek een geïntegreerd beeld geeft van de invordering van deze geldschulden. Het geeft tot slot een antwoord op de vraag wat er goed gaat, wat er slecht gaat en wat er beter kan.

Auteursinformatie

Thomas Sanders (Eindhoven, 1986) is advocaat bij AKD N.V. te Breda en Eindhoven. Thomas is afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht (Universiteit Leiden 2010, LLM), tevens is hij afgestudeerd geschiedkundige (Universiteit Leiden 2009, MA, cum laude) en econoom (Universiteit Utrecht 2010, MSc). Hij heeft de Grotius Omgevingsrecht in 2016 cum laude afgerond.

Thomas adviseert en procedeert voor provincies, gemeenten en bedrijven op het snijvlak van het omgevingsrecht en het handhavingsrecht. Hij specialiseert zich in het bijzonder in (omgevingsrechtelijke) handhavingsprocedures en de invordering van daarmee gemoeide geldschulden.

Invordering door de overheid: de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb” is zijn proefschrift, geschreven onder begeleiding van prof. mr. T. Barkhuysen en prof. mr. M.W. Scheltema.