Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Internationaal publiekrecht als wereldrecht

Een inleiding

Internationaal publiekrecht als wereldrecht
  • Jaar van uitgave 2011
  • 174 pagina's
Auteur:N.J. Schrijver
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Internationaal recht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

De 2e druk wordt eind september 2014 verwacht. Klik hier voor meer informatie. 

Internationaal publiekrecht als wereldrecht
behandelt in hoofdlijnen de boeiende wereld van het internationale recht.

Drie vragen staan hierbij centraal. Ten eerste in hoeverre de beginselen en regels van het internationale recht 'wereldrecht' vormen, dat wil zeggen in de hele wereld gelden en ook door de gehele internationale gemeenschap geaccepteerd worden. De tweede vraag luidt in hoeverre wereldburgers, volken en internationale ondernemingen aan het internationale publiekrecht rechten kunnen ontlenen en of zij ook plichten hebben. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het internationale publiekrecht en de daarop gebaseerde organisaties gezien kunnen worden als hoeders van het algemene wereldbelang. Hierbij gaat het om zaken zoals bescherming van kwetsbare ecosystemen, vrede en veiligheid, respect voor universele rechten van de mens en van volken, vermindering van armoede en bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Het boek geeft tevens een gedegen inleiding tot de basisleerstukken (rechtsbronnen, rechtsdeelnemers, geschillenbeslechting, e.d.), en is daarmee meer dan een simpel ABC van het internationale publiekrecht.

Auteursinformatie

Prof.dr. N.J. (Nico) Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij is tevens lid van de KNAW, het Permanente Hof van Arbitrage en van het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten van de mens. Voorts is hij president van de International Law Association en maakte hij deel uit van de Commissie-Davids, die de besluitvorming in Nederland over de oorlog in Irak onderzocht.