Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Intern toezicht in de pensioensector

Regelgeving en praktijk in transitie

Intern toezicht in de pensioensector
  • Jaar van uitgave 2017
  • 204 pagina's
Auteur:K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle en K. van Middelaar
Reeks:International Center for Financial law & Governance (deel 5)
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐410‐1 | paperback | 1e druk | € 44,00

De Nederlandse pensioensector is in beweging: er bestaan plannen voor een herziening van het pensioenstelsel in 2020 en de eerste algemene pensioenfondsen zijn een feit. Ook de intern toezichthouders in de pensioensector bewegen mee. Zo hebben zij een eigen sectorale gedragscode, uitgegeven door de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP).

Dit boek geeft het onderzoek weer naar de inhoud en naleving van de nieuwe VITP-Toezichtcode. Het presenteert in drie onderdelen de resultaten van theoretisch en rechtsvergelijkend onderzoek, een online enquête en een jaarverslagenonderzoek. Aan bod komen onder meer sectorale governance codes, transparantie, actuele ontwikkelingen in governance, intern toezicht en de Pensioenwet

Voor bestuurders, intern toezichthouders en anderen die in het governance raamwerk van de pensioensector werken, is dit boek een absolute aanrader. De combinatie van achtergrond in governance codes, juridische diepgang en empirisch onderzoek maakt dit een mustread voor alle pensioenprofessionals. De behandelde governance vraagstukken en vergelijking tussen uiteenlopende governance codes maken het boek tevens relevant voor een breed publiek van personen met interesse in governance en intern toezicht. 

Het ICFG (IvO Center for Financial Law and Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen en andere partijen op de financiële markten. Het ICFG staat onder leiding van prof. mr. Hélène Vletter-van Dort.

In de ICFG-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van symposia, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ICFG en de daaraan verbonden onderzoekers.

Auteursinformatie

Mr. drs. K.H. (Karel) Boonzaaijer 
Karel Boonzaaijer is econoom en jurist en als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Karel doceert verscheidene vakken in de master Ondernemingsrecht, waaronder de mastervakken Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht en Corporate Governance & Corporate Litigation. Zijn onderzoek is voornamelijk gericht op corporate governance en regelgeving voor accountants(toezicht). Karel deed meermalen onafhankelijk onderzoek in opdracht van derden zoals ministeries, beroeps- en belangenorganisaties en Monitoring Commissies.

Mr. dr. J.G.C.M. (Annika) Galle 
Annika Galle is universitair docent Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doceert masterstudenten op het gebied van Financieel Recht en Corporate Governance. Haar onderzoek focust op corporate governance in de financiële sector en in het bijzonder op zelfregulering, transparantie en toezicht. Annika presenteerde haar onderzoek op (inter)nationale congressen en publiceerde in verscheidene (internationale) tijdschriften en boeken. Daarnaast voerde zij voor marktpartijen onafhankelijke onderzoeken uit op het gebied van corporate governance en intern toezicht. 

Mr. K. (Koen) van Middelaar
Koen van Middelaar studeerde rechtsgeleerdheid, ronde in 2016 de Master Ondernemingsrecht af en is in de afrondende fase van zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2015 is Koen als onderzoeksassistent verbonden aan sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en in die hoedanigheid betrokken bij diverse onderzoeken.