Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Innovatie in het ondernemingsrecht

25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Innovatie in het ondernemingsrecht
  • Jaar van uitgave 2017
  • 276 pagina's
Redacteur:Frank Oranje, Arie Tervoort en Hans van Wijk
Rubriek: Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐411‐8 | hardcover | 1e druk | € 47,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐743‐2 | digitaal boek | € 31,99

In 2017 bestaat de sectie ondernemingsrecht van Pels Rijcken 25 jaar. In die periode is zij uitgegroeid tot een van de grootste secties van dit kantoor, met een brede ondernemingsrechtelijke praktijk. De sectie heeft haar vijfde lustrum luister bijgezet door een bundel met ondernemingsrechtelijke opstellen het licht te doen zien.
Als thema is gekozen voor ‘Innovatie in het ondernemingsrecht’. De auteurs, allen werkzaam of werkzaam geweest bij Pels Rijcken, hebben in hun bijdragen vooruitgekeken en nagedacht over wenselijke of mogelijke ontwikkelingen in het ondernemingsrecht in de komende jaren. Dit heeft geleid tot een bundel met boeiende opstellen, die de variëteit van onderwerpen waar de sectie zich mee bezighoudt goed illustreren.
Pels Rijcken hoopt dat deze opstellen mogen bijdragen aan de verdere gedachtevorming over de onderwerpen die de auteurs aan de orde hebben gesteld en door velen met plezier zullen worden gelezen.