Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Inleiding intellectuele rechten

Inleiding intellectuele rechten
  • Jaar van uitgave 2005
  • 442 pagina's
Auteur:Rudi Holzhauer
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Intellectueel eigendomsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Dit studieboek behandelt de privaatrechtelijke regulering van commerciële activiteiten. Op dat gebied spelen de intellectuele (eigendoms)rechten een centrale rol. Er worden tien IE-rechten besproken, voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk en afgesloten met een hoofdstuk over ongeoorloofde mededinging en reclameregels. Daarmee wordt het gebied van IE in zijn volle breedte en samenhang gepresenteerd. Vanuit verschillende economische rationales is het vakgebied (en het boek) in vier delen gesplitst: het auteursrecht en verwante rechten (deel 1), de beschermingsregimes voor technische vindingen (deel 2), de rechten die betrekking hebben op naam- en vormgeving (deel 3), en ten slotte de regels voor verdere positionering en presentatie van het aangeboden product (deel 4).

Bij deze tweede druk is een losse kleurenkaart bijgevoegd met illustraties.

Er is bijzondere aandacht voor didactiek. Dit blijkt onder meer uit de opzet, uit de vele aanvullende beschouwingen over tal van onderwerpen en uit de suggesties voor verdere studie aan het slot van elk hoofdstuk. Daarnaast is de kracht van dit boek gelegen in het feit dat de auteur het complete intellectuele eigendomsrecht (door hem intellectuele rechten genoemd) behandelt.

Dit boek richt zich zowel op studenten rechten als op degenen die bij wijze van inleiding kennis willen nemen van het intellectuele (eigendoms)recht.