Bestel deze publicatie
annuleerbestel

In Dienst van het Recht

Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

In Dienst van het Recht
  • Jaar van uitgave 2017
  • 296 pagina's
Redacteur:Gelijn Molier en Peter van den Berg
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐386‐9 | paperback | 1e druk | € 55,00

In 2017 nam prof. mr. J.G. Brouwer afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met deze bundel willen de auteurs hun waardering voor het werk en de persoon van Jan Brouwer kenbaar maken. Als titel is gekozen: In Dienst van het Recht. Het gemeenschappelijke kenmerk van zijn geschriften over onderwerpen als aan koffieshops gerelateerde drugsoverlast, voetbalrellen, gebiedsverboden, burenruzies en de Groningse aardbevingsproblematiek is immers dat zij getuigen van een maatschappelijke betrokkenheid met de rechtsstaat als leidraad.

De bijdragen in deze bundel sluiten bij die benadering aan. De auteurs hebben vrijwel allemaal geschreven over vergelijkbare actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen, waarbij tevens voor een kritisch-juridisch perspectief is gekozen. De verschillende bijdragen zijn ondergebracht in vier clusters: openbare-orderecht en de verhouding tussen wetgever, bestuur en rechtspraak; de spanning tussen de handhaving van de openbare orde en de bescherming van grondrechten; de (gespannen) verhoudingen binnen het vernieuwde Statuut voor het Koninkrijk; en, tot slot, de afhandeling van conflicten tussen overheid en burger, waarbij uiteraard ook de Groningse aardbevingsproblematiek aan de orde komt.