Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Huurbescherming doorgeslagen?

Huurbescherming doorgeslagen?
  • Jaar van uitgave 2016
  • 116 pagina's
Redacteur:Kinderman, Koornstra, Fokko Oldenhuis en Santman
Reeks:Huurrecht-reeks
Rubriek: Juridisch Huurrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐257‐2 | paperback | 1e druk | € 42,50

De kern van dit boek vormt een weerslag van de op 28 september 2015 gehouden referaten op het Gronings Huurrechtcongres. Dit congres werd voor de eerste maal georganiseerd door de Vakgroep Privaatrecht en vijf oud-bestuurders van het Kamerbewoners Adviesburo op 28 september 2015. Het thema ‘Huurbescherming Doorgeslagen?!’ stond centraal tijdens dit congres. Het boek bevat onder meer beschouwingen over de Huurwet 1950, in het bijzonder de bespreking van de ontruimingsgronden (art. 18 Huurwet) en voorts het liberalisatiehoofdstuk (art. 28a Huurwet).