Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoofdzaken formeel belastingrecht

Hoofdzaken formeel belastingrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 644 pagina's
Auteur:J.M. Sitsen, P. van der Wal, M. Pieterse, C. Maas, M. Lammers, W.M.J. Weijers, M.J. Pelinck, J. van de Merwe en D. Jansen
Redacteur:E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse
Reeks:Boom fiscale studieboeken
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐342‐5 | paperback | 4e druk | € 61,00

Kennis van het formele belastingrecht is van groot belang voor de realisering van het materiële belastingrecht. Dat besef dringt steeds meer door. De aandacht voor het formele belastingrecht is het afgelopen decennium dan ook sterk toegenomen.

Dit boek bevat een overzicht van het formele belastingrecht in de ruimste zin van het woord. Het biedt een toegankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dat gebied. Niet alleen de heffing en invordering en de daarmee verband houdende verplichtingen komen aan bod. Ook wordt ruimschoots andacht besteed aan onderwerpen als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de vaststellingsovereenkomst,
vertegenwoordiging, het fiscale procesrecht, fraus legis en het fiscale boete- en strafrecht.

Opgaven en uitwerkingen
De uitgave Casuïstiek formeel belastingrecht bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit dit studieboek.

Doelgroep

Hoofdzaken formeel belastingrecht is primair bedoeld als studieboek voor studenten fiscaal recht en fiscale economie aan universiteiten en hogescholen, maar het is ook geschikt voor de fiscale beroepspraktijk.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.