Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoofdzaken belastingrecht

Hoofdzaken belastingrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 546 pagina's
Redacteur:Otto Marres, Suzanne Mol - Verver en Jan van de Streek
Reeks:Boom fiscale studieboeken
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐493‐4 | hardcover | 20e druk | € 57,00

In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld.

De volgende onderwerpen komen in Hoofdzaken belastingrecht aan bod:
• formeel belastingrecht;
• inkomstenbelasting;
• loonheffingen;
• vennootschapsbelasting;
• dividendbelasting;
• internationaal en Europees belastingrecht;
• omzetbelasting;
• erf- en schenkbelasting;
• belastingen van rechtsverkeer;
• belastingen van lokale overheden;
• Wet waardering onroerende zaken;
• verhouding tussen vennootschappelijke jaarrekening en fiscale aangifte.

Doelgroep

Het is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en hbostudenten die een juridische of economische opleiding volgen waarin een algemene inleiding in het belastingrecht verplicht is of als keuzevak gevolgd wordt. Door zijn overzichtelijkheid en toegankelijkheid is het echter ook geschikt voor de praktijk.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.