Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoofdelijke verbintenissen

Hoofdelijke verbintenissen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 294 pagina's
Auteur:W.H. van Boom
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Verbintenissenrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐327‐2 | hardcover | 1e druk | € 50,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐646‐6 | digitaal boek | € 33,99

Hoofdelijke verbintenissen komen veel voor in de rechtspraktijk. Te denken valt aan de hoofdelijke verbondenheid van medehuurders tegenover de verhuurder, aan hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid of aan personen die zich hoofdelijk debiteur verklaren bij een geldlening. Het gaat dus om een juridisch kernleerstuk van het Nederlandse verbintenissenrecht, en zeker niet het eenvoudigste: de regels inzake hoofdelijke verbintenissen zijn notoir ingewikkeld en op bepaalde punten zelfs onhelder.

Dit boek biedt aan de rechtswetenschap en rechtspraktijk een gedegen overzicht van het Nederlandse recht inzake hoofdelijke verbintenissen. Aan de orde komen vragen als: wanneer doet zich hoofdelijkheid voor, welke rechtsgronden voor hoofdelijke verbintenissen zijn er en wat zijn de essentiële kenmerken van hoofdelijkheid? Tevens is in het boek rechtspraak van (met name) de Hoge Raad verwerkt, aangezien de uitspraken van de Hoge Raad de wettelijke regeling van de hoofdelijkheid verduidelijken.

Auteursinformatie

Willem van Boom (1969) is hoogleraar civiel recht te Leiden. Eerder was hij onder andere werkzaam aan de universiteiten van Tilburg en Rotterdam. Het onderzoek en onderwijs van Van Boom bestrijken het vermogensrecht in brede zin, maar omvatten ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek. Van Boom is een warm pleitbezorger van de empirische bestudering van het privaatrecht. Dit handboek laat echter zien dat hij juridisch-dogmatisch onderzoek minstens zo belangrijk vindt.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.