Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoe heurt het eigenlijk?

Ethiek in de letselschade

Hoe heurt het eigenlijk?
  • Jaar van uitgave 2016
  • 122 pagina's
Auteur:L. Snoek, J.L.R.A. Huydecoper, van Tiggele-van der Velde, Hoitink en A.M. Verbrugge
Reeks:Letselschadereeks (LSA) (deel 27)
Rubriek: Juridisch Verbintenissenrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐230‐5 | paperback | 1e druk | € 32,50

Binnen de letselschadebranche wordt door professionals hard gewerkt aan de kwaliteit van dienstverlening. Het trouw bijhouden van literatuur en jurisprudentie en het regelmatig volgen van scholing – niet in de laatste plaats voor het scoren van de benodigde punten – hoort daar bij.

We weten allemaal dat het grootste deel van alle letselschadezaken aan tafel wordt opgelost. Slechts een beperkt aantal zaken komt voor de rechter. Met dat in het achterhoofd is het vreemd dat er zo weinig aandacht is voor de omgang met elkaar. Natuurlijk is er een gedragscode, maar die ligt niet op tafel tijdens de onderhandelingen die professionals met elkaar voeren. Hoe gaan wij met elkaar om in de letselschade? Kan dat beter? En zo ja hoe? Welke gevaren liggen op de loer? Ben je te aardig, geef je dan niet te veel prijs? Wat kan nog door de beugel en waarmee beland je bij de tuchtrechter? Welke filosofie ligt er achter een conflict? Wat definieert het conflict en waardoor wordt het onderhouden? Deze vragen zijn terug te voeren op één basisvraag: Hoe heurt het eigenlijk in de letselschadepraktijk?

Deze onderwerpen passeerden onder dagvoorzitterschap van Aleid Wolfsen de revue tijdens het 27e LSA Symposion op vrijdag 29 januari 2016 te Amsterdam. Daarbij hebben goed geïnformeerde sprekers deze materie vanuit allerlei invalshoeken van het spectrum behandeld: de tuchtrechtelijke, filosofische, juridische en persoonlijke kant. De term: ‘hoe heurt het’ komt natuurlijk van Jort Kelder die het debat ook in letselschadeland graag wilde aangaan. Hij ontbrak op deze dag dan ook niet en leidde het afsluitende debat.

In deze bundel vindt u de bijdragen van de sprekers terug en kunt u de onderwerpen nog eens nalezen en overpeinzen.

Doelgroep

Wetenschappers en praktijkjuristen op het terrein van letselschade en aansprakelijkheidsrecht.