Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het zichtbare slachtoffer

Privacy van slachtoffers binnen het strafproces

Het zichtbare slachtoffer
  • Jaar van uitgave 2016
  • 210 pagina's
Auteur:Marijke Malsch, Nathalie Dijkman en Arno Akkermans
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐647‐3 | paperback | 1e druk | € 45,50

Slachtoffers van criminaliteit krijgen een steeds belangrijker rol. Zij kunnen spreken op de openbare zitting, schadevergoeding vorderen, en als getuige optreden. De media berichten graag over slachtoffers. Via internet wordt bovendien in toenemende mate informatie verspreid over strafzaken, en daarmee ook over slachtoffers. Het slachtoffer wordt daarmee steeds zichtbaarder. Een delict is op zichzelf al een inbreuk op de privacy van het slachtoffer. In het strafproces kunnen weer nieuwe inbreuken plaatsvinden. Bij de aangifte verstrekt het slachtoffer persoonlijke informatie aan de politie.Die komt in het dossier en daarmee ook bij de verdachte. Op de zitting kan iedereen het slachtoffer zien en horen wat er is gebeurd. Niet alle slachtoffers vinden dat prettig.

Dit boek gaat over de privacy van slachtoffers. NSCR en VU onderzochten hoe politie, Openbaar Ministerie, rechters en media omgaan met de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers. Geven zij slachtoffers de bescherming die deze verwachten? Gaan zij vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die slachtoffers hun geven? Zorgen zij ervoor dat er geen ongewenste confrontaties tussen het slachtoffer en de verdachte plaatsvinden binnen het gerechtsgebouw? De ervaringen van slachtoffers zelf zijn ook onderzocht.

Nederland moet, net als andere landen, voldoen aan de Europese regels die bepalen dat de privacy van het slachtoffer moet worden beschermd. Uit dit onderzoek blijkt dat er vooral in zwaardere zaken veel wordt gedaan om het persoonlijk leven van het slachtoffer te beschermen. In minder geruchtmakende zaken wordt het slachtoffer echter soms gewoon ‘vergeten’. Als dat gebeurt, grijpt dat diep in op het persoonlijk leven van slachtoffers. Van een structurele bescherming van de privacy van slachtoffers is nog geen sprake.

Doelgroep

Rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, politie, (strafrecht)advocaten, (strafrecht)juristen en criminologen.

Auteursinformatie

Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof 's-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Haarlem.

Nathalie Dijkman is Innovating Justice Agent bij HiiL Innovating Justice.

Arno Akkermans is hoogleraar privaatrecht bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Privacy & Informatie 2016-6 december 2016

recensie door Mr. W. Andelbeek, stafjurist en privacyfunctionaris bij de nationale politie eenheid Zeeland-West-Brabant en redactielid van het tijdschrift.

Bekijk de bijlage