Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het vreemdelingenrecht van Curaçao

Het vreemdelingenrecht van Curaçao
  • Jaar van uitgave 2018
  • 222 pagina's
Auteur:Lodewijk Rogier en Myra Biegelaar
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) (deel 33)
Rubrieken: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Juridisch Vreemdelingenrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐515‐3 | paperback | 1e druk | € 34,50

Dit boek is tot stand gekomen tijdens het onderwijs in het keuzevak Vreemdelingenrecht dat in de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 door de auteurs werd gegeven aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao. De tekst is bijgewerkt tot februari 2018.
Het boek beperkt zich tot de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid en is primair geschreven voor het onderwijs. Maar het is als naslagwerk ook bruikbaar voor de praktijk.
De focus ligt op het vreemdelingenrecht van Curaçao, maar het boek is ook nuttig voor hen die zich bezighouden met het vreemdelingenrecht in Aruba, Sint Maarten en op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Deze (ei)landen kennen een gemeenschappelijke wettelijke grondslag in de Landsverordening toelating en uitzetting 1962 van de Nederlandse Antillen. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zorgt tot op heden nog steeds voor eenheid in de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van de Caribische delen van het Koninkrijk. De vreemdelingenregelgeving en het vreemdelingenbeleid in de Caribische landen en in het bijzonder de BES-eilanden verschilt echter op onderdelen.

Auteursinformatie

Prof. mr. L.J.J. Rogier is als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de University of Curaçao. Hij was tot 2014 als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mevrouw mr. M.C.P.A. Biegelaar heeft sinds 1990 een juridisch adviesbureau, gespecialiseerd in vreemdelingenrecht.